BYOD a mobilní zařízení

Home /Řešení /AddNet /BYOD a mobilní zařízení
Tisk

   AddNet

IP správa BYOD a mobilních zařízení

Kompletní IP správa (DDI/NAC) pro mobilní zařízení ve wi-fi sítích

AddNet vedle podpory drátových sítí, přináší kompletní IP správu i pro wi-fi sítě. Konvenční model správy DDI/NAC je navíc doplněn o automatizovanou správu BYOD zařízení. Je zde rovněž možnost vytvářet recepční guest zóny. 

Obvyklý požadavek managementu pro zpřístupnění sítě organizace pro mobilní zařízení zaměstnanců, často naráží na rozpor v přístupu k řešení mezi síťovými a bezpečnostními správci. Síťoví správci mají snahu přístup těchto zařízení maximálně zjednodušit – obvykle zpřístupněním wi-fi sítě prostřednictvím známého WPA/WPA2 klíče. Na druhé straně bezpečnostní manageři organizací požadují povolovat a spravovat každé takové zařízení tak, aby na síti nemohlo komunikovat anonymní zařízení. 

AddNet tento rozpor řeší. Dává k dispozici samoobslužnou zónu pro zaměstnance, kde je možné provádět jednorázovou autentizaci a autorizaci těchto zařízení (přidělení do příslušné VLAN). 

Vedle samoobslužné správy pro zaměstnance je možné vytvářet rovněž recepční zóny. Pro hosty organizace je v nich možné snadné zgenerovat jednorázový přístup na omezenou dobu.

Výhodou řešení AddNet BYOD je podpora všech typů uživatelských zařízení, bez ohledu na operační systém a prostředí zařízení. Na uživatelských zařízeních není nutné cokoliv instalovat. Síťových správců se tak správa těchto zařízení prakticky nedotýká. Bezpečnostní manažeři pak oceňují, že mají přehled o pohybu těchto zařízení v síti a rovněž díky vyřešené autentizaci znají jejich uživatele a mohou přiřadit tyto zařízení do příslušných VLAN podle uživatele zařízení.