Kompletní DDI

Home /Řešení /AddNet /Kompletní DDI
Tisk

 AddNet

DDI – integrovaná správa IP adresního prostoru a základních síťových služeb 

Řádové zjednodušení běžných operací IP síťové správy – IPAM a DHCP/DNS

IPAM


Nástroj správy IP adresního prostoru poskytuje přehledné nástroje adresního plánování s integrovaným řízením všech dalších dílčích částí (DHCP/DNS/NAC). V adresním plánování je tak možné velmi jednoduše přidat nové zařízení nebo změnit síťové parametry stávajících zařízení. Díky adresnímu plánování AddNetu je možné realizovat změnu IP politiky (přečíslování) i v rozsáhlých a distribuovaných sítích. 

Součástí adresního plánování jsou uživatelsky flexibilní pohledy na síťovou správu. V adresním plánování je možné se pohybovat buď v běžném detailním výpisu, nebo v rámci přehledového stromového pohledu.

DHCP


Integrované DHCP služby jsou navržené pro práci v rozsáhlých distribuovaných sítích, tam, kde je zapotřebí maximální provozní spolehlivost nebo maximální výkon. Díky nativní integraci s L2 monitorem přináší rovněž rozšířené funkční možnosti. To přináší mimo jiné možnost velmi snadno zavést přidělování fixních IP adres pomocí DHCP na základě známých MAC adres.

Velmi silným prvkem AddNetu je rovněž správa DHCP voleb a možnost vytváření složených pravidel pro jednotlivé sítě nebo typy zařízení. Toto ocení zejména správci, kteří se narazili na limity svých DHCP infrastruktur například při zavádění IP telefonie.

DNS


Integrované DNS služby přinášejí možnost spolehlivého provozu v distribuovaných sítích s více interface. Vedle toho je možné využít flexibilitu AddNetu při integraci se stávající DNS infrastrukturou organizace, kdy AddNet řídí existující DNS servery prostřednictvím dynamických DNS a zajišťuje tak plnou konzistenci prostředí IPAM, DHCP a DNS. Tato flexibilita bývá obvykle využívána pro zákazníky Microsoftu, kteří požadují zachování stávající DNS infrastruktury pro technologie typu cluster nebo doména.