AddNet v rámci konceptu Aktivní bezpečnost sítě

Home /Řešení /ADDNET /O AddNetu /AddNet v rámci konceptu Aktivní bezpečnost sítě
Tisk

     AddNet

AddNet v rámci konceptu Aktivní bezpečnost sítě

NSMC, Flow monitoring a NBA, SIEM, LogManagement

Řešení AddNetu pokrývá významnou část problematiky správy interní sítě. Vzhledem ke komplexnosti problematiky správy a zabezpečení sítě, však nemá šanci pokrýt tuto oblast beze zbytku. Proto se Novicom věnuje rovněž tomu, aby AddNet byl maximálně otevřený při nasazení v sítích zákazníků a dokázal navázat na další potřebné technologie. Za tímto účelem se stal Novicom aktivní ve sdružení NSMC (Network Security Monitoring Cluster), které se zabývá prosazováním uceleného modelu bezpečnosti a správy sítě, nazvaným Aktivní bezpečnost sítě. Koncept se zaměřuje na zabezpečení vnitřku sítě organizací, které se doposud chrání pouze na úrovni perimetru (Firewall, IPS/IDS) nebo klientů (Antivir, Antimallware, EndPoint Security).

V rámci spolupráce na prosazování tomto konceptu Novicom realizoval aktivní propojení s dalšími prvky konceptu, především s řešeními pokročilého monitoringu sítě (Flowmon ADS) a systémů pro správu bezpečnostních incidentů (SIEM) a logů (Log management). 

Spolupráce s Flowmon Networks

Celá řada zákazníků Novicomu již v praxi využívá přínosy pokročilé behaviorální analýzy sítě společnosti Flowmon Networks – Flowmon ADS. Integrace AddNetu s Flowmon ADS přináší vysokou užitnou hodnotu pro uživatele těchto aplikací při plynulém přechodu formou automatických prokliků mezi aplikacemi v rámci aplikačního rozhraní a rovněž připravovaná možnost využití technologií Novicomu pro zajištění distribuovaného sběru flow ve vzdálených malých pobočkách. 

V praxi je tak možné dosáhnout výrazného zkrácení doby reakce a vyřešení bezpečnostních incidentů v síti. Zjištění síťové anomálie v systému Flowmon ADS, přímý přechod do detailní informace o zařízení v L2 monitoru AddNetu, až po následné odpojení v NAC části AddNetu – to vše je možné realizovat v integrovaném aplikačním rozhraní Flowmon/AddNet na pouhé čtyři kliknutí. Takovýto bezpečnostní požadavek definuje například v §22 prováděcí vyhlášky č.316 sb. k Zákonu o kybernetické bezpečnosti (ZoKB).