Pokročilá komunikace s aktivními prvky

Home /Řešení /AddNet /Pokročilá komunikace s aktivními prvky
Tisk

   AddNet

Pokročilá komunikace s aktivními prvky

Repository, port utilizace a zálohování

AddNet umí přímo komunikovat s aktivními prvky různých výrobců. Komunikace probíhá terminálovým přístupem pod minimálními právy.  Tento způsob komunikace je na rozdíl od SNMP přístupu k prvkům a síti mnohem šetrnější. AddNet přehledně ukáže základní informace o prvcích v přehledovém repository. 

Velmi zajímavou funkcionalitou je sledování utilizace portů. AddNet kontinuálně sleduje stavy up/down portů a je tak schopen exaktně říci, jestli byl v daném období port skutečně využit. Vedle Top10 přehledu nejjvíce využívaných switchů, je také zajímavý detailní přehled dlouhodobě nevyužitých portů pro rychlou následnou optimalizaci, místo dalšího extenzivního nakupování dalších switchů.

Zálohování konfigurací - AddNet dokáže vyhodnotit, zda došlo ke změně konfigurace a případně automaticky provést zálohu změněné konfigurace aktivního prvku. K dispozici jsou tak centrálně zálohy všech síťových zařízení provozovaných v rozsáhlé distribuované síti a to včetně definované dálky historie.

Výhodou AddNetu je, že není závislý na konkrétním výrobci aktivních prvků a podporuje většinu předních výrobců (Cisco, HP, Huawei…). Přidání nové rodiny zařízení stávajícího výrobce nebo nového výrobce je snadné díky definovanému API. Novicom toto provádí pro hlavní výrobce v rámci produktového vývoje a podpory.