BVS Business Edition

Home /Řešení /BVS /BVS Business Edition
Tisk

Novicom BVS Business Edition

Modul BVS Business Edition je svým zaměřením a funkčností vhodný pro pracovníky SOC, manažery IT a IT security, kteří chtějí mít přehled o aktuálních rizicích provozovaných služeb a jejich dostupnosti včetně vazeb na podpůrné IT prostředky.

BVS Business Edition modul přináší následující možnosti:

 • Tvorbu logických aktiv reprezentujících technické, aplikační a business služby organizace.
 • Katalogizaci poskytovaných služeb s volitelnými atributy.
 • Upozorňování na změnové stavy IT aktiv a jejich dopad na definované služby.
 • Vizuální modelování závislostí mezi business službami, aplikacemi, IT službami a IT zařízeními (tzv. Business Impact analýza) s automatizovanou podporou identifikace a chování aktiv díky BVS Network Edition.
 • Snadná správa a sledování aktuálního stavu business služeb v rámci servisního modelu (přehled klíčových provozovaných služeb, jaké aplikace je zajišťují, na jakých prostředcích běží).
 • Identifikace dopadů provozních událostí na business služby organizace (what-if scénáře).
 • Přehled o možném dopadu zranitelností detekovaných u podpůrných technických IT aktiv na poskytované služby (pro prioritizaci eliminace rizik zneužití
 • zranitelností s dopadem na kritické služby).
 • Zajištění kontinuity služeb díky lepšímu přehledu o podpůrné infrastruktuře.

Možné scénáře využití BVS Business Edition:

1. Podpora práce SOC týmu

 • Prioritizace šetření incidentů dle kritičnosti aktiva
 • Predikce šíření útoku ve vazbě na kritičnost aktiv
 • Rychlá identifikace rozsahu kybernetického incidentu
 • Reporting na úroveň business služeb

2. Plánování změn v infrastruktuře s dopady na kontinuitu služeb

 • Podpora pro rychlé vytvoření Business Impact Analýzy
 • Identifikace a snadná údržba informací o existenci aktiva a jeho vazbě na konkrétní provozované služby

3. Podklady pro optimalizace IT infrastruktury

 • Podklady pro oddělení kritických a nekritických aktiv
 • Identifikace „Single Point of Failure“