Přehledový dashboard

Home /Řešení /AddNet /Přehledový dashboard
Tisk

  AddNet

Přehledový Dashboard

Rychlý přehled o síti, využití sítě a vybraných nestandardních stavech

AddNet přináší na vstupní obrazovce rychlý přehledový Dashboard. Zákazníci tak dostávají na jednom místě ty nejdůležitější informace o síti a jejím využívání. Vedle informací z adresního plánování jsou k dispozici zajímavé informace o využití switchů, DHCP provozu nebo poslední informace z L2 monitoru. Důležité jsou rychlé informace o nových zařízení v síti nebo o zařízení, které jsou detekovány v síti v rozporu s nastavenou adresní politikou.

Z jednotlivých zobrazovaných informací v dashboardu je možný rychlý proklik na detailní informace v dílčích částech AddNetu, jako je detailní monitoringu, adresní plánování, informace o aktivních prvcích apod.

Vedle toho, AddNet nabízí možnost poskytnutí dodatečných informací o dané IP nebo MAC kdykoliv po zmáčknutí pravého tlačítka myši. Nabídne se okamžitě výběr z dalších detailních informací vztažených k dané IP/MAC z adresního plánování, pravidel, DHCP přidělení, DHCP událostí, L2 monitoru a dále rovněž souhrnné informace a přístup k historickým informacím (monitoru a přiřazení). 

Správcům se tak nabízí možnost velice rychlého dohledání informací pomocí drilldown z přehledového dashboardu.