Komponenty AddNetu

Home /Řešení /ADDNET /O AddNetu /Komponenty AddNetu
Tisk

   AddNet

O technologii AddNetu 

AddNet využívá plně výhod vlastní technologické platformy. Do vlastního systémového a gridového prostředí jsou instalovány základní aplikační části – řídící servery a workservery.

AddNet řídící server


AddNet řídící server je centrální částí AddNetu. AddNet řídící servery slouží k poskytování webového uživatelského rozhraní pro síťové a bezpečnostní správce. Slouží jako primární zdroj konfigurace pro AddNet systém vzhledem k modelu sítě. Zároveň přijímá a zpracovává data z monitoringu, DHCP, DNS… od podřízených AddNet workserverů. Prezentuje je ve vysoce sofistikované podobě s ohledem na existující konfigurace a stav sítě. 

Řídící servery je možné provozovat samostatně, v rámci aktivního clusteringu nebo v rámci hierarchie řídících serverů (pro velmi rozsáhlé organizace).  

AddNet pracovní server (workserver)


AddNet workserver je výkonnou částí AddNetu, která provozuje aktivní L2 monitoring a komunikuje s aktivními prvky. Získané informace v agregované formě zasílá AddNet řídícímu serveru (nebo nadřazeným řídícím serverům). Z těchto serverů naopak putují informace o aktuálních změnách konfigurace sítě a základních síťových služeb (DDI/NAC). AddNet workserver poskytuje také základní síťové služby (DHCP, DNS, a NTP) a služby NAC (RADIUS a NTP). ).

Tyto služby mohou být konfigurovány v lokální nebo vzdálené redundanci (podpora vícenásobného clusteringu typu Active-Active). AddNet workserver dokáže zajistit kontinuitu provozu základních síťových služeb (DHCP/DNS/NTP) včetně NAC (Radius) a monitoringu i v sítích, které jsou dočasně odpojeny od centrální lokality. Dostupnost AddNet řídících serverů tak není pro kontinuitu provozu AddNetu nezbytná – projeví se pouze nedostupností aplikačního rozhraní pro možnost změny konfigurace sítě.

Flexibilní správa uživatelů AddNetu


AddNet je navržen pro zefektivnění práce v rozsáhlých sítích. Proto obsahuje možnost detailního nastavování uživatelských oprávnění a možnost flexibilního vytváření rolí pro síťové a bezpečnostní správce. Je tedy možné rozdělit zodpovědnosti a role mezi jednotlivé správce v rámci rozsáhlé organizace. Integrovaný systém commit/rollback umožňuje potvrzovat/odmítat změny při správě rozsáhlých sítích. Samozřejmostí je rovněž provádění plného auditu činnosti operátorů a poskytování transakčního logu všech změn v síti.