L2 monitoring sítě

Home /Řešení /AddNet /L2 monitoring sítě
Tisk

 

 AddNet

L2 Monitoring Sítě 

Výkonný real-time síťový monitoring

AddNet nabízí reálný přehled zařízení v síti (IP/MAC). Real-time informace z AddNet workserverů je možné doplnit o detailní informace vyčítané přímo z aktivních prvků sítě. AddNet L2 monitor tak poskytuje dokonalý přehled o tom, které zařízení (IP/MAC) se nachází v jaké sítí (port switche a fyzická lokalita). Tyto informace jsou k dispozici rovněž v úplné historii. Je tedy možné v rámci řešení bezpečnostních incidentů okamžitě dohledat, kde bylo zařízení v daném čase připojeno.

V případě, že jsou do systému zaneseny informace z kabelové knihy, tak AddNet poskytuje informace nejenom o portu aktivního prvku, ale i o jeho fyzickém výskytu v síti (budova, poschodí, místnost, zásuvka apod.).

Vedle informace o lokalitě jsou k dispozici rovněž informace z DHCP systémů, které jsou schopné poskytnout další informace o zařízení.