O implementaci

Home /Řešení /BVS /O implementaci
Tisk

Implementace BVS

Technické prostředky pro Novicom BVS

Do prostředí zákazníka jsou instalovány následující zařízení:

 • Fyzické sondy pro monitoring síťových spojení (standardní 1U do racku, se 2 síťovými rozhraními – pro data ze SPAN/monitoring rozhraní síťových přepínačů
 • na vstupu 10 Gbit/s + rozhraní 1 Gbit/s pro komunikaci s BVS serverem)
 • Volitelně fyzické Wi-Fi sondy pro monitoring Wi-Fi spektra (standardní Mini PC zařízení kompatibilní s většinou Wi-Fi standardů)
 • Management a kolektor na HW zařízeních dodaných společně s řešením BVS nebo vlastních prostředcích zákazníka
 • Podpora pro virtualizaci v prostředí VMware i na fyzickém zařízení
 • Využívají se osvědčené hardwarové Novicom Appliance

Implementace Novicom BVS

 • Implementace probíhá podle standardních implementačních postupů, na které jsou trénováni partneři Novicomu
 • V první fázi dojde k nasazení potřebné BVS infrastruktury do sítě zákazníka a ke spuštění modulu BVS Network
 • Modul BVS Business je možné efektivně využívat po provedení business impact analýzy

Součinnost při implementaci Novicom BVS

 • Zapojení sond na switche sledované infrastruktury (pro modul IT infrastruktura)
 • Definice rozsahu sledovaných segmentů
 • Interpretace vybraných komunikací podrobených analýze
 • Zajištění prostupů mezi komponentami nástroje BVS
 • Zpřístupnění základních síťových služeb DNS a NTP
 • Vzdálený přístup pro obousměrnou komunikaci a přístup k/ze zařízení (provozovatel zařízení BVS > prostředí zákazníka; prostředí zákazníka > provozovatel zařízení BVS)