O AddNetu

Home /Řešení /ADDNET /O AddNetu
Tisk

 AddNet od Novicomu - unikátní DDI/NAC nástroj

AddNet je unikátní provozně-bezpečnostní DDI/NAC nástroj pro zajištění úplné síťové visibility, vysoce efektivní správy IP adresního prostoru a pokročilého řízení bezpečnosti přístupů v síti.

AddNet je integrovaný DDI/NAC nástroj přinášející zásadní zjednodušení a zvýšení efektivity správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích. Toho je dosaženo integrací výkonného síťového monitoringu, systému IP adresního plánování (IPAM), základních síťových služeb (DHCP, DNS), řízení přístupu do sítě (NAC) a komunikace s aktivními prvky sítě. Integrací těchto, jinak zpravidla samostatných, služeb je dosaženo nové úrovně efektivity síťové správy a zabezpečení sítě.

AddNet přináší robustnost, nadstandardní provozní spolehlivost, bezpečnost a flexibilitu nasazení. To všechno mu dávají originální Novicom technologie, jako je vlastní gridová platforma SGP, komunikační protokol SDP nebo systém vlastních Novicom appliancí.

Propracovaná síťová visibilita, snadná integrovatelnost AddNetu s dalšími bezpečnostními nástroji a jeho vhodné využití se Security operation center (SOC) přináší nové schopnosti při potřebě zajistit rychlou reakci na zjištěné bezpečnostní hrozby.

AddNet pokrývá následující oblasti:

AddNet není jenom produkt, je to promyšlené know-how…

AddNet není unikátní jenom rozsahem své funkcionality – L2 monitor/DDI/NAC. Přináší celý promyšlený komplex technologií, služeb a v neposlední řadě rovněž připravené integrace s návaznými systémy zvýšení užitné hodnoty v rámci ochrany a efektivní správy vnitřní sítě organizace. Součástí dodávky tak není pouze implementace DDI/NAC nástroje, ale rovněž komplexní přenos know-how pro vysoce efektivní IP správu a zabezpečení sítě organizace.

Klíčové přínosy AddNetu:

 • Vysoce výkonný L2 monitoring s možností fyzické lokalizace zařízení – díky integraci s kabelovou knihou
 • Úplná visibilita sítě – NVM – pro usnadnění správy aktiv a pro rychlé šetření identifikace bezpečnostních událostí
 • Zavedení efektivní síťové správy IP prostoru – DDI – významná úspora práce síťových administrátorů
 • Zavedení NAC – řízení bezpečnosti přístupu do sítě s využitím full 802.1x nebo MAC autentizace a autorizace (přiřazování do VLAN)
 • Prevence ransomware – díky zavádění pokročilých síťových politik
 • Plně automatizovaná správa BYOD a mobilních zařízení a jejich jednoznačná identifikace v síti
 • Standardizace činností síťových správců a možnost centralizace správy rozsáhlých distribuovaných sítí
 • Podstatné zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu DNS, DHCP, NAC díky vícenásobné redundanci a nadstandardní škálovatelnosti
 • Úspora nákladů – mimo jiné díky významnému snížení pracnosti a dlouhodobému sledování využití aktivních prvků
 • Plná heterogennost a bezproblémová spolupráce s běžnými síťovými technologiemi předních výrobců
 • Unikátní podpora distribuovaného modelu sítě – garance zajištění provozu L2 monitoringu / DDI / NAC i ve vzdálené lokalitě v případě ztráty konektivity s centrální lokalitou
 • Doplňkový sběr dat o provozu ve vzdálených lokalitách – syslogy, datové toky (flow)
 • Flexibilní provozování – vhodné pro centralizované i plně distribuované organizace
 • Snadné nasazení – díky vlastní implementační metodice postavené na best practices a výkonnému iniciačnímu sniffingu
 • Připravenost na nasazení v technologických sítích OT/SCADA
 • Integrace AddNet se SOC – pro zajištění rychlého incident response (sběr událostí / vyhodnocení / reakce)

NOVICOM – NETWORK MANAGEMENT HAS NEVER BEEN EASIER

Vlastnosti a klíčové přínosy řešení AddNet (pdf) »