O AddNetu

Home /Řešení /AddNet /O AddNetu
Tisk

 AddNet od Novicomu - unikátní DDI/NAC nástroj

AddNet je unikátní DDI/NAC nástroj pro řádové zvýšení efektivity správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích.  Toho je dosaženo integrací systémů správy IP adresního prostoru, základních síťových služeb (DHCP, DNS), L2 monitoringu, řízení přístupu do sítě (NAC) a pokročilé komunikace s aktivními prvky sítě.

 

Díky využití původních Novicom technologií (gridové platformy SGP, komunikačního protokolu SDP a FireBox appliancí) je AddNet připraven pro flexibilní nasazení v rozsáhlých a distribuovaných sítích. Technický návrh AddNetu umožňuje zajistit kontinuitu základních síťových služeb (L2 monitoring/DDI/NAC) ve vzdálených lokalitách i v případě přerušení síťového spojení do centrální lokality. 

Síťová správa nebyla nikdy jednodušší!

AddNet podporuje jednotné rozhraní pro správu IPAM s L2 monitoringem, DDI i NAC. V praxi tak operátoři ušetří mnoho času při správě zařízení, oproti běžné správě, kdy tyto činnosti znamenají operace prováděné ve více různých systémech. V AddNetu přidání nového zařízení do sítě znamená práci na 20 vteřin! 

Integrovaný L2 monitor upozorní na nové/neznámé zařízení v síti, jednoznačně určí místo jeho v síti a případně rovněž jeho fyzickou lokalitu. Správce může následně, na jedné obrazovce, vybrat všechny potřebné informace, které mu AddNet nabízí a ty doplnit o potřebné unikátní informace. Na jedné obrazovce tak zadá nebo vybere a následně potvrdí informace o adresním plánování, vybrané síti, doby platnosti, začlenění do kritické infrastruktury, specifických DHCP voleb, DNS jménu apod. Po potvrzení záznamu dojde k okamžité distribuci informaci do celé AddNet infrastruktury a updatu všech klíčových subsystémů AddNetu (IPAM, DHCP, DNS, RADIUS).

AddNet pokrývá následující oblasti:

AddNet není jenom produkt, je to promyšlené know-how…

AddNet není unikátní jenom rozsahem své funkcionality – L2 monitor/DDI/NAC. Přináší celý promyšlený komplex technologií, služeb a v neposlední řadě rovněž připravené integrace s návaznými systémy zvýšení užitné hodnoty v rámci ochrany a efektivní správy vnitřní sítě organizace. Součástí dodávky tak není pouze implementace DDI/NAC nástroje, ale rovněž komplexní přenos know-how pro vysoce efektivní IP správu a zabezpečení sítě organizace.

 

Klíčové přínosy AddNetu:

  • Významná úspora práce síťových administrátorů
  • Standardizace činností síťových správců a možnost centralizace správy rozsáhlých distribuovaných sítí
  • Vysoce výkonný L2 monitoring s možností fyzické lokalizace zařízení – díky integraci s kabelovou knihu
  • Podstatné zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu základních síťových služeb sítě - DNS, DHCP, Radius
  • Zavedení řízení bezpečnosti přístupu do sítě s využitím plného 802.1x nebo MAC autentizace s následnou autorizací (přiřazování do VLAN)
  • Plně automatizovaná správa BYOD a mobilních zařízení
  • Jednoznačná identifikace BYOD a mobilních zařízení v síti
  • Nadstandardní škálovatelnost, zajištění funkcionality na pobočkových sítích i v případě nedostupnosti spojení s centrálou
  • Úspora nákladů díky dlouhodobému sledování portové utilizace aktivních prvků
  • Plná heterogennost a bezproblémová spolupráce se síťovými technologiemi Microsoft a Cisco

Vlastnosti a klíčové přínosy řešení AddNet (pdf) »

Provozní Dashboard systému AddNet Monitoring událostí systému AddNet

Chci vědět více