Výkonný reporting

Home /Řešení /AddNet /Výkonný reporting
Tisk

   AddNet

Výkonný reporting 

Detailní informace o síti, forenzní analýza, řešení „mrtvých“ IP/MAC adres v síti

AddNet nabízí mnoho pohledů na síťový provoz. Vedle informací z real-time L2 monitoru a detailních informací z DHCP provozu, jsou to rovněž informace z aktivních prvků. Kombinace těchto různých zdrojů vstupních informací v jednotném uživatelském prostředí přináší rozsáhlé možnosti při získávání detailních informací o zařízeních na síti, například při řešení bezpečnostních incidentů. 

Samozřejmostí je dlouhodobé ukládání informací pro možnost následných analýz výskytu zařízení v síti. 

Mezi zajímavé informace z prostředí reportingu patří například informace o „mrtvých“ IP/MAC adresách. Ty jsou díky kontinuálnímu monitoringu výskytu zařízení v síti okamžitě k dispozici, včetně možnosti je vrátit do adresního plánu včetně zrušení všech spojených záznamů v DHCP, DNS, Radius.