Shrnutí přínosů

Home /Řešení /BVS /Shrnutí přínosů
Tisk

Shrnutí přínosů BVS

Přínosy produktu Novicom BVS – Business Visibility Suite

 • Jednoduchý a intuitivní nástroj s významnou podporou pro rychlejší šetření kybernetických incidentů.
 • Rychlá orientace v komplexním prostředí síťových komunikací.
 • Zmapování chování komunikační a síťové infrastruktury zákazníka pro rychlý start služeb SOC
 • Síťová infrastruktura a identifikace zařízení spojená např. s aktivitami „shadow IT“.
 • Monitoring Wi-Fi a síťových komunikací.
 • Rychlá identifikace síťových komunikačních vztahů mezi IT zařízeními pro zkrácení doby implementace a nastavení nástrojů typu Network Access Control.
 • Integrace s NAC umožňuje komplexní pohled od vrcholových business služeb až na úroveň konkrétně fyzicky identifikovatelného zařízení.
 • Minimální požadavky na součinnost se zákazníkem, postačí předání základních informací o adresních rozsazích, v nichž se nacházejí komunikující prvky.
 • Identifikace a snadná údržba vztahů a závislostí mezi business službami / aplikacemi a infrastrukturou – rychle zjistíte, které služby jsou ohroženy bezpečnostními riziky.
 • Přehledná a bezproblémová migrace infrastruktury do cloudu díky přehledu komunikačních závislostí mezi systémy, které je třeba migrovat, a hlavními IS.
 • Tím je zajištěna spolehlivá migrace všech potřebných systémů a předchází se výpadkům provozovaných služeb.
 • Lepší plánování nákladů na správu zařízení s ohledem na to, jaké business služby, a s jakým rizikem, jsou na něm provozovány.
 • Evidence základních kontextových informací přímo u IT aktiva znamená úsporu času (není vždy třeba dohledávat informace ve více nástrojích).
 • Rychlá identifikace aktuálního „zdraví infrastruktury“ a vyhledání původců potenciálních bezpečnostních hrozeb (prevence před nekontrolovaným spouštěním
 • nových služeb v síti, apod.).
 • Podpora vysoce efektivního provedení business impact analýzy.

 

NEZNALOST CHRÁNĚNÉHO PROSTŘEDÍ ZNEMOŽŇUJE RYCHLOU REAKCI IT A EFEKTIVNÍ PRÁCI SOC PŘI ZVLÁDÁNÍ INCIDENTŮ