Snadná implementace

Home /Řešení /AddNet /O AddNetu /Snadná implementace
Tisk

    AddNet

Snadná implementace

Novicom NIM, iniciační sniffing, Grid manager

Implementace AddNetu přináší do sítí organizací výrazný pokrok z hlediska efektivity síťové správy a bezpečnosti vnitřní sítě. Aby bylo možné výhody AddNetu plně využít, je nutné v rámci implementace přenést na zákazníka celou oblast znalostí integrované DDI/NAC správy.

Právě pro snadnou implementaci a úspěšný přechod tohoto know-how na zákazníka, připravil Novicom vlastní implementační metodiku Novicom NIM (Novicom Implementation Methodology). Ta je určena především pro implementační týmy Novicom partnerů. Jejím cílem je standardizovaným způsobem využívat Novicom best practices, vedoucí k rychlé a úspěšné implementaci. Vedle toho pomáhá s udržením standardní projektové dokumentace a Novicomu umožňuje provádět kontrolu kvality implementačních týmů partnerů.

Implementace AddNet se skládá ze 2 hlavních fází:

1. Příprava technologické infrastruktury SGP (Novicom Secure Grid Platform) a instalace AddNetu

V rámci vstupního workshopu a procesu implementační analýzy dojde ke zmapování informací o síti zákazníka. Ty jsou po té promítnuty do nastavení potřebných technologií a nastavení aplikace AddNet. Tato část časově zabírá větší část implementace

2. Provedení iniciačního sniffingu a finální nastavení adresní politiky organizace

Po zprovoznění AddNetu u zákazníka bývá spuštěný iniciační sniffing. Po období 1-4 týdnů je k dispozici konkrétní obraz sítě a zařízení na síti. Výstup iniciačního sniffingu bývá porovnán se stávajícím adresním plánem zákazníka. Na základě doporučení je zvolen optimální finální plán, který je následně nastaven v AddNetu. Následně dojde ke spuštění DDI funkcionality v jednotlivých sítích. NAC je spouštěn následně po plném převzetí DDI funkcionality AddNetem, po finálním ověření kompatibility síťové infrastruktury se službami Radius (pro 802.1x/MAC autentizaci a autorizaci)

 

Nástroj pro snadné nasazení SGP – Grid Manager

Pro snadné nastavení gridové platformy SGP připravil Novicom nástroj Grid Manager. Je to řídící nástroj, který umožňuje z jednoho místa připravit kompletní systémovou konfiguraci gridové platformy a tu následně rozprostřít do všech komponent gridové platformy SGP. Z tohoto nástroje je možné rovněž velmi pohodlně přidávat a měnit systémové konfigurace prvků SGP pro již nasazené instance AddNetu.