Technologie Novicom

Home /Řešení /AddNet /O AddNetu /Technologie Novicom
Tisk

  AddNet

Technologický náskok díky vlastním technologiím 

Řešení AddNet plně využívá výhod technologického náskoku před konkurencí. Právě původní Novicom technologie dávají AddNetu nadstandardní provozní, výkonové a bezpečností vlastnosti. 

Novicom je tak svým zákazníkům schopen garantovat, že základy řešení jsou postaveny nejenom na spolehlivé a ověřené, ale především na vysoce zabezpečené technologické platformě.

Novicom SGP - Secure Grid Platform


Původní návrh gridové platformy Novicom SGP dává řešením Novicomu výhodu nadstandardní provozní spolehlivosti. Řešení Novicomu je tak možné designovat jako plně redundantní a to nejenom v centrální lokalitě, ale i kdekoliv v rámci rozsáhlé distribuované sítě zákazníků. Centrální prvky gridu – řídící servery je možné nejenom clusterovat, ale je možné realizovat i hierarchie těchto řídících serverů. Výkonné prvky gridu (typicky workservery) podporují vícenásobnou redundanci typu active-active. Je možné realizovat rovněž asymetrickou redundanci, kdy část aktivního clusteru je ve vzdálené lokalitě a část v centrální lokalitě. Vícenásobný clustering active-active přináší na rozdíl od konvenčního HA (high availibility) řešení typu active-passive naprosté většiny konkurentů v oblastech DDI a NAC výhodu vysoké škálovatelnosti výkonu základních síťových služeb. Pro snadné nasazení a správu SGP je k dispozici nástroj pro jeho správu – Novicom Grid Manager.

Novicom SDP - Secure Delivery Protocol


Další unikátní technologií využívanou Novicomem je vlastní komunikační protokol SDP. Ten byl navržen pro zabezpečené spolehlivé komunikace i v prostředí velice nekvalitních přenosových tras. Díky unikátní metodě dynamické optimalizace přenosů dat je možné zabezpečit komunikaci prvků SDP na linkách s chybovostí až 95%. Vedle provozní odolnosti přináší SDP rovněž nadstandardní míru zabezpečení přenášených dat. Veškerá data přenášená pomocí SDP jsou zabezpečena silným dynamicky se měnícím šifrováním s digitálním podpisem a časovými značkami.   

Novicom platforma FireBox apliancí


Vedle odolného systému gridové platformy a komunikace má Novicom k dispozici rovněž vlastní systémové prostředí pro svoje appliance. Plně 64-bitová verze je založená na OS Linux, ve kterém jsou provedeny bezpečnostní úpravy. Systémové prostředí je zakryptované uožené ve flash paměti a rozbaluje se do operační paměti při bootování. Systém tedy přináší jistotu, že po rebootu je vždy konzistentní. V systému je zabudovaná podpora dalších Novicom technologií, jako je gridová platforma SGP nebo komunikační protokol a SDP. 

Novicom FireBox appliance tvoří systémový základ pro provozování Novicom aplikací ve spolehlivém a zabezpečeném, prostředí. Appliance je možné flexibilně provozovat v podobě hardwarových nebo virtuální appliancí.