Koncepcja Aktywna ochrona sieci

Home /Rozwiązania /Koncepcja Aktywna ochrona sieci
Tisk

  

Koncepcja Aktywna ochrona sieci

Novicom bierze czynny udział w obszarze firm i społeczności IT, przede wszystkim jako członek Klastra Monitorowania Bezpieczeństwa Sieci (Network Security Monitoring Cluster – NSMC). Stowarzyszenie łączy twórców narzędzi do zarządzania siecią, monitorowania i bezpieczeństwa cybernetycznego. Ponadto, działalność NSMC to także aktywne zaangażowanie ekspertów od implementacji sieci i technologii zabezpieczeń i firm specjalizujących się systemach ISMS i doradztwie.

Koncepcja Aktywna ochrona sieci jest wynikiem wspólnego wysiłku ekspertów związanych z NSMC. Koncepcja ma na celu podkreślenie faktu, że wiele organizacji w dzisiejszych czasach nie zwraca uwagi na bezpieczeństwo wewnątrz swoich sieci i opiera się wyłącznie na tradycyjnych narzędziach do ochrony po obwodzie sieci. Bagatelizowane obszary to przede wszystkim monitorowanie (monitoring L2, monitorowanie przepływu i NBA), kompletna admnistracja przestrzenią adresów IP (DDI), kontrola dostępu do sieci (NAC) i specjalistyczne elementy bezpieczeństwa (log management, SIEM).

Cele koncepcji Aktywna ochrona sieci:

  • Stworzenie kompleksowego rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i spełnienia operacyjnych potrzeb sieci wewnętrznej.
  • Minimalizowanie ilości rozwiązań i zasobów wykorzystywanych do eksploatacji sieci wewnętrznej.
  • Możliwość stopniowej realizacji koncepcji z gwarantowaną ochroną wcześniejszych inwestycji.
  • Przynoszenie dodatowych wartości dzięki predefiniowanej integracji I metodologii.
  • Transfer know-how w celu dostarczenia całościowego rozwiązywania, a nie tylko sprzedaż produktu.
  • Zintegrowane podejście do zapewniania bezpieczeństwa cybernetycznego zgodnie z aktualnymi normami i standardami.

Koncepcja Aktywna ochrona sieci bezpośrednio rozwiązuje problemy, zapewniając jednocześnie praktyczny przewodnik w sprawach związanych z obszaru bezpieczeństwa sieci wewnętrznych jak i administracji. Poszczególne składniki koncepcji są głównie produktami członków NSMC. Są one opracowane w odniesieniu do koncepcji i aktualnych potrzeb innych elementów. Klienci mogą korzystać ze zintegrowanego rozwiązania. Po wdrożeniu produktu, klient nie musi się martwić o integrację z innymi częściami rozwiązania i wynikającymi z tego kosztami. Dodatkową kwestią jest wiedza członków NSMC, zdobyta podczas wielu wdrożeń dla różnych klientów. Wielu klientów już czerpie korzyści ze zintegrowanych produktów NSMC jednocześnie zwiększając ich efektywność działania i bezpieczeństwo poprzez stopniowe wypełnienie całej koncepcji Aktywna ochrona sieci.

 

Koncepcja Aktywna ochrona sieci