Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Home /Řešení /Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě
Tisk

Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Společnost Novicom, společně se svým partnerem Inveatech, nabízí unikátní koncept Centralizovaného monitoringu infrastruktury, sítí a aplikací, který je integrovaný s nástroji pro IP správu.

Koncept pokrývá prakticky veškeré potřeby rozsáhlých organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu základních provozních služeb, a v neposlední řadě bezpečnosti sítě a řízení přístupu do sítí.

V praxi je tak možné zajistit unifikované prostředí pro správce sítě a infrastruktury. V jednom aplikačním prostředí je možné zajistit správu systémů, které jsou jinak provozované samostatně a mají svoje správce.

Koncept si klade za cíl především

  • Radikálním způsobem zjednodušit a zrychlit správu sítí
  • Významně zvýšit provozní spolehlivost základních síťových služeb
  • Přinést významně vyšší míru bezpečnosti na síti

Přehled funkčních oblastí konceptu

Schema

Příklad naplnění unikátní vize Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Využití integrace systému AddNet se systémem behaviorální analýzy sítě ADS FlowMon a systémem pokročilého monitoringu MoNet poskytuje unikátní zvýšení operativní pružnosti při řešení bezpečnostních incidentů.

  • Zaznamenání bezpečnostní anomálie
  • Prezentace bezpečnostní anomálie v přehledovém monitoringu
  • Zjištění detailu anomálie
  • Zjištění detailu o zařízení (IP/MAC/lokalita/historie)
  • Provedení odpojení kompromitovaného zařízení od sítě

Tento koncept je možné využít komplexně nebo implementovat postupně, podle priorit potřeb zákazníka.