Konzultace a školení

Home /Služby /Konzultace a školení
Tisk

Konzultace a školení

Konzultace a školení

Další důležitou oblastí pro dlouhodobé úspěšné fungování řešení Novicom, je možnost poskytování následných konzultačních služeb a školení pro nové uživatele.

Při přípravě školení všech úrovní spolupracuje Novicom s renomovanými odborníky nejen z oblasti IT, ale i z oblasti pedagogiky. Při všech poskytovaných školeních je upřednostňován individuální přístup a je zohledňována dosažená odborná úroveň jednotlivých frekventantů.

Konzultační služby

Zaměřují se především na oblast optimalizace provozního nastavení aplikací Novicom a to jak v technických oblastech, tak i v oblastech v oblastech optimalizace procesů a pracovních postupů. 

Novicom rovněž nabízí speciální konzultace na vyžádání, kdy svým zákazníkům poskytuje expertní znalosti získané v oblastech internetové a síťové bezpečnosti, optimalizace provozu sítě nebo pokročilého monitoringu nestandardních aplikací a technologií.

Standardní produktová školení

Jsou určena především novým uživatelům z řad stávajících zákazníků. Mají za cíl seznámit uživatele s funkčními vlastnosti Novicom produktů a jejich praktickým využitím.

Školení na vyžádání

Novicom v případě zájmu zákazníka organizuje rovněž pracovní semináře na předem dohodnutá témata a školení z oblasti bezpečnosti IT a komunikací.