BVS

Home /Řešení /BVS
Tisk

Novicom BVS - Business Visibility Suite

BVS – Business Visibility Suite
Network & Business Edition

Nástroj pro přehlednou vizualizaci síťových komunikací a modelování souvislostí business služeb s IT infrastrukturou.

Řízení IT aktiv je základním předpokladem pro úspěšné zvládání incidentů v rychle se měnícím kybernetickém prostředí. Přehled nad komunikačními vztahy IP zařízení v čase poskytuje security analytikům i SOC operátorům informace pro servisní zásahy, rychlou identifikaci a šetření bezpečnostních událostí v síťové infrastruktuře.

Nástroj Novicom BVS unikátně propojuje svět IT technologií a business služeb organizace díky možnostem intuitivního modelování závislostí mezi těmito vrstvami. Hlavní výhodou je automatizovaný sběr metadat o síťových komunikačních vztazích mezi IT zařízeními s možností modelování zajišťovaných business služeb organizace.

BVS umožňuje uchovat následující vztahy:

Novicom BVS - uchovává tyto vztahy

Business Visibility Suite je nástrojem pro okamžitý přehled a vizualizaci síťové komunikace IP zařízení pro rychlé šetření a identifikaci bezpečnostních událostí v infrastruktuře. Pomáhá rovněž porozumět dopadům incidentů na provozované business služby a předcházet bezpečnostním hrozbám.

S pomocí nástroje BVS od Novicomu se lze snadno zorientovat v reálném stavu vlastní IT infrastruktury a vztazích mezi IT aktivy (visibilita komunikací mezi síťovými zařízeními), a to díky automatizovanému zpracování síťové komunikace. Je možné tak získat vstupy pro okamžité řešení bezpečnostních incidentů v kontextu dopadu na provozované služby.

Novicom BVS nabízí následující dva funkční moduly:

1. BVS Network Edition – vizualizace aktuálního stavu IT infrastruktury a zachycení komunikací mezi IT zařízeními s uložením historie komunikací. Poskytuje představu o chování sítě – jaký typ provozu se v dané lokalitě vyskytuje.

2. BVS Business Edition – nadstavba nad síťovým modulem, která umožní modelování business služeb a jejich závislostí na IT infrastruktuře. Dává tak aktuální pohled na význam a kritičnost IT zařízení při provozování klíčových služeb pro koncové zákazníky.

Novicom BVS

Novicom BVS

Vlastnosti a klíčové přínosy produktu BVS (pdf) »