APPLIANCE

Home /Řešení /APPLIANCE
Tisk

 Novicom APPLIANCE

Novicom nabízí svým zákazníkům cestu, jak zvýšit efektivitu a provozní spolehlivost svých sítí. Softwarová řešení toto umožňující, jsou postavena nad technologickou platformou Novicom SGP. Jednotlivé komponenty SGP je možné flexibilně provozovat v podobě virtuálních nebo hardwarových appliancí. V praxi se naprostá většina zákazníků přiklání k virtuálním appliancím pro řídící servery a k hardwarovým appliancím pro workservery (sondy).

Hardwarové Novicom APPLIANCE


Jsou navrženy jako spolehlivé a cenově dostupné appliance, které poskytují dostatečný výkon pro navržené úlohy. Za tímto účelem Novicom nabízí rodinu standardních appliancí, které se liší výkonem a zaměřením. Vzhledem k ověřeným přínosům Novicom gridu a možností clusteringu, preferuje Novicom model současného nasazení více levných a jednodušších appliancí, před nasazením jednoho komplexní a plně redundantního boxu. 

Na fyzické appliance je záruka 24 měsíců. Standardní produktová podpora přináší zákazníkům vedle aktualizace operačního systému Novicom appliance, především poskytování bezpečností updatů a uživatelský helpdesk.

Virtuální Novicom APPLIANCE


Alternativou k provozování hardwarových appliancí je možnost dodávky řešení Novicomu ve formě virtuálních appliancí. Pro řídící servery je to prakticky standard. Pro workservery (sondy) je nutné zvážit vhodnost nasazení. Je nutné především ověřit, zda je vyřešen plně transparentní přechod mezi síťovými vrstvami virtuálního prostředí a fyzickou sítí. Pokud ano, je rovněž dobré zvážit reálnou provozní spolehlivost provozované virtuální platformy. Jako doporučené, pro zákazníky, kteří mají tyto oblasti spolehlivě vyřešeny, se jeví model, kdy polovina workserverů je provozována ve virtuálním prostředí a polovina ve formě hardwarových appliancí. Tím je dosaženo, že druhý nód asymetrického clusteru bude dostupný a zajištění požadovaných služeb (typicky DHCP/DNS/Radius) i v případě selhání virtuální platformy.

Všechny klíčové komponenty řešení Novicom (řídící servery nebo workservery) v sobě obsahují rovněž možnost využít platformu operačního systému Novicom appliance pro jejich snadnou instalaci ve virtuálním prostředí. Podpora virtuálního prostředí Novicom appliance, ve kterém je provozována příslušná Novicom komponenta je zahrnuta v rámci standardní produktové podpory této komponenty – aplikační podpora.