O společnosti

Home /O společnosti
Tisk

Novicom

Novicom s.r.o. je česká soukromá společnost, která zaujímá významné postavení v oblasti tvorby nástrojů pro monitoring, správu a bezpečnost informačních technologií (IT) a komunikací. Zaměřuje se na vývoj řešení pro efektivní, spolehlivé a bezpečné fungování rozsáhlých a distribuovaných sítí.

Kromě výroby pokročilých nástrojů pro správu a dohled sítí a infrastruktur, poskytuje Novicom široké spektrum služeb od analýzy a poradenství přes implementaci a servis svých řešení, až po školení uživatelů a správců.

Novicom je dynamicky se rozvíjející společnost. Byla založena v roce 1994 s původním zaměřením na subdistribuci komponent IT a jejich prodej koncovým uživatelům. V roce 1996 společnost reaguje na potřeby trhu vyvolané rozvíjejícím se internetem a mění své zaměření na řešení bezpečnosti a spolehlivosti informačních technologií a komunikačních systémů na platformě Unix.

Od té doby zkušený tým společnosti Novicom vyvinul řadu vlastních bezpečnostních nástrojů - od účelových produktů zaměřených na firemní infrastrukturu, přes monitorovací centra určená pro správu rozsáhlých informačních systémů až po unikátní nástroj integrující v sobě DDI a NAC nástroje. Všechny tyto řešení se opírají o vlastní originální přístup a technické řešení, které přinášejí vyšší kvalitu, spolehlivost a v neposlední řadě vysokou konkurenceschopnost. 

Cílem společnosti je i nadále si zachovat významnou pozici v České republice a dále rozšiřovat své působení na zahraničních trzích. Toho chce dosáhnout vedle dalšího rozvoje svých klíčových produktů, především budováním efektivní partnerské sítě.