Network tools

Home /Řešení /Network tools
Tisk

Network tools

Je rodina síťových řešení společnosti Novicom. Tyto nástroje byly původně vytvořeny za účelem získání maximálně spolehlivých stavebních kamenů, které usnadňují realizaci projektů postavených na klíčových produktech Novicomu - MoNet a AddNet

Společným znakem všech řešení Novicom Network Tools je využití platformy Novicom Firebox, která umožňuje maximalizovat provozní spolehlivost, zvyšujd odolnost těchto komponent a vžýznamně zkracuje čas obnovy po případné havárii, Všechny Novicom Network Tools je možné provozovat jako fyzické nebo virtuální appliance.

VPN

Je nástroj pro bezpečné připojení sítě nebo jednotlivých počítačů přes Internet. VPN je plně kompatibilní se standardem IPSEC. Spojení je plně transparentní a na jednotlivých zařízeních není zapotřebí provozovat žádný speciální software.

SSL Proxy

Je nástroj pro zabezpečení TCP služeb prostřednictvím SSL vrstvy. Systém podporuje autentizaci pomocí certifikátů, poskytuje výkonné akcelerační služby a podporuje současný provoz více SSL bran. Systém je možné povýšit o SMS autentizaci pro maximální úroveň zabezpečení.

GSM SMS Gate

Je robustní nástroj pro vytváření nezávislého komunikačního kanálu, který je určen pro zasílání a příjem SMS zpráv. Výhodou systému je možný paralelní provoz více bran pro různé operátory a pokročilý systém API pro komunikaci s back-endovými systémy. Další informace o GSM SMS Gate.

DPC

DPC - Dohledové PC je speciálně navržená hardwarová appliance, splňující požadavky na zařízení operátora dohledové infrastruktury. DPC využívá platformu Novicom Firebox a je připraveno pro využití se systémem centrální konfigurace a obnovy Novicom.

NDU

NDU - Network Display Unit je speciálně navržená hardwarová appliance, splňující požadavky na zařízení poskytující maximálně zabezpečené prostředí pro práci s Internetem a NDU využívá platformu Novicom Firebox a je připraveno pro využití se systémem centrální konfigurace a obnovy Novicom.