Novicom na semináři GDPR v Ústí nad Labem

Home/ Novinky / Novicom na semináři GDPR v Ústí nad Labem
Tisk
Novicom na semináři GDPR v Ústí nad Labem
23. 2. 2018

Ve čtvrtek 1. března 2018 pořádá Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje seminář o ochraně osobních údajů GDPR. V rámci tohoto semináře objasníme účastníkům IT aspekty tohoto nařízení. Seminář pořádá CzechInvest ve spolupráci s Hospodářskou komorou a partnery.

Program semináře (doba trvání 4 hodiny):

 • Úvodní prezentace (CzechInvest)
 • Úvod do problematiky (MPO)
 • GDPR a podnikatelé (HK ČR)
 • Právní rámec GDPR (AK Felix a spol.)
 • IT aspekty GDPR (Novicom)
 • Dotazy účastníků semináře

Místo konání: Hotel Vladimír, Masarykova 3128/36, Ústí nad Labem
Termín semináře: Čtvrtek 1. 3. 2018 od 10 hodin
Vstupné zdarma, nutná předchozí registrace zde »

Co s sebou přináší obecné nařízení o ochraně osobních údajů:

 • GDPR – z anglického slova „General Data Protection Regulation“
 • nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • nový platný rámec ochrany osobních údajů platný od 25. 5. 2018 ve všech státech EU (na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku)
 • aktualizuje pravidla zpracování osobních údajů, tak aby odpovídala současné době a prostředkům, které jsou pro zpracování využívány
 • posiluje práva fyzických osob (např. občanů, zákazníků) a některá stávající rozpracovává, např. právo být zapomenut nebo upravuje zcela nová práva jako je např. právo na přenositelnost, které bude aplikovatelné zejména v online prostředí
 • zavádí nepoměrně vyšší sankce za porušení ochrany osobních údajů – do výše 20 mil. EUR nebo 4% celosvětového obratu podniku
 • zavádí novou povinnost – vést záznamy o činnostech zpracování
 • vyžaduje adekvátní technickou a organizační bezpečnost správců a zpracovatelů s ohledem na kontext jejich působení
 • závažnější porušení zabezpečení osobních údajů musí být oznámeno bez zbytečného odkladu (ideálně do 72 hodin) Úřadu pro ochranu osobních údajů a v případě velmi závažného porušení zabezpečení musí být zpravidla oznámeno i dotčeným fyzickým osobám

Každá firma musí chránit osobní údaje, která zpracovává. Typicky jde o údaje o zaměstnancích a zákaznících, fyzických osobách. Jak toho dosáhne, je v zásadě na ní. Důležitý je výsledek.

Bude opravdu všechno jiné?
Při srovnání právní úpravy zákona o ochraně osobních údajů s GDPR se ukazuje, že nové pojmy nejsou žádnou revolucí. V mnoha případech se jedná o upřesnění spíše než o zpřísnění.

Více informací na www.czechinvest.org a www.uoou.cz.

Novicom na GDPR semináři v Ústí nad Labem