Novicom představil vylepšení svých produktů AddNet a BVS na semináři v Praze

Home/ Tiskové zprávy / Novicom představil vylepšení svých produktů AddNet a BVS na semináři v Praze
Tisk
Novicom představil vylepšení svých produktů AddNet a BVS na semináři v Praze
11. 6. 2019

Ve středu 5. června 2019 se v Konferenčním centru GreenPoint v Praze konal další z řady odborných seminářů společnosti Novicom. Seminář nesl název „Síťová visibilita a integrovaná správa sítě – nezbytná podmínka pro budování bezpečnostního dohledu“ a jeho součástí bylo tentokráte představení novinek ve dvou klíčových produktech Novicomu.

Novicom seminář 5. 6. 2019, Praha

Po zahájení semináře představil obchodní ředitel, Jindřich Šavel, nejprve novinky v produktu BVS – Business Visibility Suite.

Novicom seminář 5. 6. 2019, Praha

V návaznosti na potřeby současné IT oblasti rozšířila společnost Novicom svou BVS Business Edition, která nyní přichází s integrací oblastí správy síťových aktiv, business procesů a nově i kritických zranitelností, a to pomocí přidané bezpečnostní funkcionality.

K aktuálnímu pohledu propojení IT aktiv a business služeb tak BVS Business Edition přináší nově i rozměr IT bezpečnosti, kdy u jednotlivých detekovaných IT aktiv v síti bude připojena informace o identifikovaných zranitelnostech.

Hlavní přínosy nové verze BVS Business Edition:

 • Identifikace bezpečnostních rizik v kontextu klíčových business aktiv
 • Integrace s výstupy nástroje Tenable Nessus
 • Zobrazení detailu o detekované zranitelnosti přímo u IP adresy
 • Automatizovaně aktualizovaná evidence zranitelností u IP adres a portů
 • Evidence historie zranitelností
 • Možnost exportu business služeb včetně celkového rizika do XLS (díky existenci vazeb na podpůrná zařízení služeb)
 • Možnost evidence dopadu (kritičnosti) business služby v rámci organizace

Business uživatelé, manažeři, operátoři i bezpečnostní specialisté tak mohou díky nové verzi Novicom BVS Business Edition z jednoho místa zjišťovat klíčové informace pro prioritizaci činností, řídit kontinuitu a minimalizovat rizika negativních dopadů na organizaci kvůli bezpečnostním slabinám.

Více informací o novinkách v Novicom BVS »

Novicom seminář 5. 6. 2019, Praha

Novicom seminář 5. 6. 2019, Praha - přípitek u novinek

Novicom seminář 5. 6. 2019, Praha

Po přestávce představil Jindřich Šavel novinky v produktu AddNet, u kterého v rámci průběžného zdokonalování a vývoje přibylo mnoho užitečných vlastností pro zjednodušení správy a řízení přístupů do sítě.

U AddNetu pokračuje Novicom směrem k bezpečnosti, prohloubil funkci NACu o pokročilé služby a možnost aplikování bezpečnostních politik, vytváření dynamických access control listů (DACL), jejich správu. Nyní je možné i při připojení kdekoliv v rozsáhlé síti aplikovat politiky určené pro jednu konkrétní skupinu, které jsou dynamické a flexibilní. Dochází tedy ke standardizaci, ze které sekundárně těží správci firewallů, kterým stačí nastavit globální politiky a nemusejí vytvářet další pravidla podle lokalit.

Došlo také ke zjednodušení správy switchů, firewallů a podobně, jelikož bude Novicom globálně aplikovat bezpečnostní politiky při řízení přístupu do sítě. Podařilo se vše udělat tak, aby vzniklo heterogenní prostředí. Většina konkurentů Novicomu v NACu tyto pokročilé bezpečnostní politiky dělá pouze pro svůj hardware.

Hlavní novinky v AddNetu ve 4 bodech:

 1. Automatické zařazení do karantény na základě provedení health checku na klientech
 2. Bezpečnostní politiky díky DACL na úrovni přístupových switchů
 3. Možnost nastavení přihlašovacího času
 4. Real-time informace z NAC provozu

Více informací o novinkách v Novicom AddNet »

Novicom seminář 5. 6. 2019, Praha

Novicom seminář 5. 6. 2019, Praha

Novicom seminář 5. 6. 2019, Praha

Po odborných přednáškách, případových studiích a společném přípitku k vylepšeným produktům se 60 účastníků semináře sešlo u grilu a degustace piv, kterou provázel specialista na pivovarnictví a degustátor odborných soutěží pivovarů, Tomáš Maier z České zemědělské univerzity.

Novicom seminář 5. 6. 2019, Praha

Novicom seminář 5. 6. 2019, Praha - degustace piv

Novicom seminář 5. 6. 2019, Praha - degustace piv

Technologickým partnerem semináře byla společnost Flowmon Networks – výrobce řešení v oblasti pokročilého síťového a aplikačního monitoringu, která přispěla do programu také svou přednáškou.

Mediálně podpořila seminář společnost DCD Publishing – vydavatelství nezávislých titulů zaměřených na komunitu IT. DCD Publishing disponuje digitálními kanály, pořádá odborné semináře a provozuje několik webových portálů.