Koncept Aktivní bezpečnost sítě

Home /Řešení /Koncept Aktivní bezpečnost sítě
Tisk

 

Koncept Aktivní bezpečnost sítě

Novicom působí aktivně nejenom v rámci prodeje svých řešení, ale rovněž v rámci prostředí IT společností a komunity. Mezi nejvýznamnější považuje svojí účast v Network Security Monitoring Clusteru - NSMC. Toto sdružení dává dohromady společnosti v oblasti tvorby nástrojů pro správu sítě, síťový monitoring a kybernetickou bezpečnost. Vedle toho se činnosti NSMC aktivně účastní rovněž přední odborníci na zavádění síťových a bezpečnostních technologií, stejně jako společností specializovaných na zavádění systémů ISMS a poradenství.

Výsledkem této velké koncentrace předních odborníků je vznik uceleného konceptu Aktivní bezpečnost sítě. Koncept si klade za cíl poukázat na skutečnost, že v současné době většina organizací neřeší zabezpečení vnitřní sítě a spoléhá se pouze na tradiční nástroje pro ochranu perimetru a klientu. Velice podceňován je monitoring vnitřní sítě (L2 monitoring, Flow monitoring a NBA), stejně jako komplexní správa IP adresního prostoru (DDI), řízení přístupu do sítě (NAC)nebo specializované bezpečnostní nadstavby (log management, SIEM). 

Cíle konceptu Aktivní bezpečnost sítě:

  • Přinést komplexní řešení bezpečnostních a provozních potřeb interní sítě
  • Minimalizace počet potřebných řešení a nákladů spojených s jejich zaváděním a provozem
  • Možnost postupného naplňování konceptu s garancí ochrany předchozích investic
  • Přinášení vyšší užitné hodnoty díky předpřipraveným integracím a postupům
  • Přinášení uceleného know-how s garancí vyřešení potřeb jako celku, nikoliv pouze prodeje dílčího řešení
  • Přinést ucelený postup při řešení kybernetické ochrany a nároků kladených v platné legislativě (zejména ZoKB)

Koncept Aktivní bezpečnost sítě tuto situaci nejenom pojmenovává, ale i dává praktický návod, jak se s touto potřebnou oblastí vypořádat. Konkrétní komponenty a oblasti řešení, které jsou povětšinou s dílen členů NSMC, jsou vytvářeny s ohledem na potřeby dalších komponent konceptu. Zákazníci tak mohou nejenom čerpat z uceleného přístupu k řešení zabezpečení své sítě, ale i využívat praktických přínosů hotových integrací dílčích produktů. Po nasazení dílčí technologie tak již nemusí řešit pracnou integraci s dalšími produkty a s tím spojenými dodatečnými náklady. Oceňovány jsou rovněž praktické zkušenosti, které získali členové NSMC při instalacích dílčích řešení konceptu u zákazníků. Mnoho z nich tak již úspěšně využívá přínosů spojené s využíváním integrovaných produktů a postupně zvyšují svojí provozní a bezpečnostní efektivitu postupným naplňováním uceleného konceptu.