MONET

Home /Řešení /MONET
Tisk

Novicom MONET

Novicom MONET je nástroj určený pro centrální monitoring rozsáhlých organizací, velmi vhodný pro nasazení v hierarchických a holdingových organizacích. Podporuje monitoring heterogenních technologií a je možné jej provozovat jako zastřešující dohledový systém.

MONET zajišťuje monitoring na všech vrstvách:

 • Prostředí
 • Hardware
 • Virtualizace
 • Operační systémy
 • Databáze
 • Aplikační servery
 • Aplikace

Jsou k dispozici vlastní MONET pokročilé monitorovací pluginy, dále api pro tvorbu pluginů pro nestandardní technologie, MONET je rovněž kompatibilní s bází pluginů systému Nagios.

Monitoring v rozsáhlých sítích

Díky distribuovanému modelu (klient – server – server) je možná delegace dohledu na jednotlivé regiony, s tím že centrála má umožněn centralizovaný dohled V jednotlivých sítích/pobočkách jsou samostatné nezávislé sondy, umožňující dohled i v případě nedostupnosti spojení s centrálou. Můžete tak možné porovnávat (vynášet do jednoho grafu - korelovat) stavy jednotlivých služeb a zefektivnit tak dohledání případných problému komplexních IT služeb.

Úplný audit stavu dohledované infrastruktury

Díky schopnosti monitorovacích sond samostatně monitorovat a spoolovat data při nedostupnosti sítě, je zajištěno, že na nadřazených serverech jsou konzistentní data a je k dipozici jedno úplné místo pravdy

Notifikace obsluhy o nestandardních stavech

Flexibilní posílání zpráv (SMS, e-mail, webservices,…) o nestandardním stavi. Funguje i samostatně z jednotlivých lokalit v případě nedostupnosti spojení na centrálu.

Automatizace nápravných opatření

MONET podporuje možnost zodolňovat systémy formou automatizace nápravných opatření – přenesení know-how správců do systému.

Klíčové přínosy MONETU:

 • Otevřený monitoring
  • Schopnost monitorovat vedle běžných i nestandardní technologie
 • Vysoká míra provozní spolehlivosti monitoringu
  • Schopnost monitorovat i při nedostupnosti síťových služeb vzdálených lokalit
  • Škálovatelnost řešení
 • Integrovaný aplikační monitoring
  • Simulování chování uživatelů aplikací
 • Automatizované vyhodnocování SLA parametrů
  • Na základě reálně naměřených hodnot