Partnerská školení

Home /Partneři /Partnerská školení
Tisk

Partnerská školení Novicom

Systém vzdělávání partnerů je nezbytnou součástí partnerské politiky společnosti Novicom. Připravili jsme proto sadu školení, která zajišťuje potřebný transfer know-how a umožňuje dosáhnout samostatnosti v prodeji a implementaci řešení Novicomu. Partnerská školení jsou připravována ve spolupráci s distributory.

Vyšší úrovně školení jsou zakončena certifikačními zkouškami. Splnění certifikací jsou nezbytným předpokladem pro dosažení vyšších úrovní partnerství.

Popis jednotlivých úrovní partnerské spolupráce se společností Novicom najdete na stránce Partnerský program »


Druhy partnerských školení Novicom:

Obchodní školení úvodní – Basic
Úvodní obchodní školení, jehož obsahem je seznámení s partnerským modelem Novicom a jeho standardními procesy, a dále základní zbožíznalství potřebné k reprezentaci produktů Novicom.

Obchodní školení – Novicom Sales Advanced
Podmínkou je absolvování úvodního obchodního školení Basic. Partneři se detailněji seznámí s partnerskými procesy a naučí se samostatně tvořit nabídky. Výstupem školení je zkouška nabytých vědomostí. V případě úspěšného zakončení obdrží absolvent certifikát „Novicom Sales Advanced".
 
Technické školení ADDNET – Basic
V rámci školení jsou představeny standardní uživatelské use-cases práce v ADDNETU a základní administrátorské operace. Školení je vhodné jak pro obchodní prohloubení produktových znalostí, tak jako základní technické seznámení pro snazší orientaci na navazujícím implementačním školení.

Technické školení ADDNET – implementace
Podmínkou je absolvování školení ADDNET Basic. Obsahem tohoto školení je detailní seznámení se s implementační metodikou Novicom (NIM) – implementací systému ADDNET a jeho gridové platformy. Je potřeba, aby si účastníci přinesli vlastní notebook.

Certifikační školení ADDNET – administrace a implementace
Předpokladem je absolvování školení ADDNET Basic a ADDNET implementace. Praktický trénink běžné administrace, správy a implementace. Výstupem školení je zkouška nabytých vědomostí na přiděleném demo prostředí. V případě úspěšného zakončení obdrží absolvent certifikát „ADDNET – administrace a implementace". Je potřeba, aby si účastníci přinesli vlastní notebook.


Doplňkové informace ke školením Novicom:

  • Na všech školeních se počítá s přestávkou na oběd.
  • V rámci školení nelze kombinovat termíny dvou distributorů, tedy celá série školení musí být splněna u jednoho vybraného distributora.
  • Účast na školeních Novicom je možné v rámci organizace rozdělit mezi více účastníků za předpokladu, že jsou splněny prerekvizity pro Advanced části školení.

Máte-li zájem o bližší informace o školeních nebo spolupráci s naší společností Novicom, kontaktujte nás na telefonu 271 777 231 nebo e-mailu: partner@novicom.cz.

Termíny partnerských školení oznamujeme průběžně e-mailem s pozvánkou.