Novicom AddNet a BVS na mezinárodním projektu Future Forces Forum 2018

Home/ Tiskové zprávy / Novicom AddNet a BVS na mezinárodním projektu Future Forces Forum 2018
Tisk
Novicom AddNet a BVS na mezinárodním projektu Future Forces Forum 2018
22. 11. 2018

V půlce října 2018 se společnost Novicom představila na prestižní konferenci Future of Cyber 2018 - SMART CYBER DEFENCE Workshops, zaměřené na biometrii, kryptografii a kybernetickou bezpečnost. Konference se konala v rámci mezinárodního bezpečnostního a obranného projektu FUTURE FORCES FORUM v Praze na letňanském výstavišti ve dnech 17. až 19. října 2018.

Novicom na FFF 2018

Novicom byl partnerem Cyber pavilonu a Smart Cyber Defence workshopů, během kterých se setkali odborníci a představitelé veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených složek, diskutovali nad otázkami v oblasti aktuálních i budoucích hrozeb a trendů v oblasti informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a obrany.

Novicom na FFF 2018

Novicom během workshopu i návštěvníkům Novicom stánku přiblížil oblast "Vizualizace komunikací IT aktiv, integrované síťové správy a řízení přístupu do sítě, jakožto nezbytné součásti strategie kybernetické ochrany", a to pomocí svých dvou hlavních produktů – AddNet a BVS.

AddNet je unikátní DDI/NAC řešení přinášející zásadní zjednodušení a zvýšení efektivity správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích.

BVS – Business Visibility Suite je nástroj pro přehlednou vizualizaci síťových komunikací a modelování souvislostí business služeb s IT infrastrukturou.

"Jsme opravdu potěšeni a hrdi na to, že jsme se mohli opět prezentovat na této mezinárodní akci, a představit ryze česká řešení mezi stovkami zahraničních vystavovatelů. Věřím, že se nám podařilo přesvědčit řadu domácích i zahraničních odborníků, že Novicom si se svými produkty nevede v porovnání s těmi světovými vůbec špatně, a že i české produkty mohou nabídnout minimálně srovnatelná řešení. To dokazují i nově navázané kontakty s mnoha zajímavými subjekty a zájem o Novicom řešení", uvedl obchodní ředitel Novicomu, Jindřich Šavel, po skončení letošního ročníku Future Forces Forum.

Novicom na FFF 2018

Své produkty z oblasti obrany a bezpečnosti prezentovalo na Future Forces Forum 2018 více než 170 domácích i zahraničních vystavovatelů, a registrováno bylo více než 7700 účastníků, 1200 oficiálních delegátů, VIP hostů a odborníků ze 65 zemí světa.

Zahajovacího dne se zúčastnili, kromě dalších významných osobností, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr obrany Lubomír Metnar, armádní generál Petr Pavel, nebo prezident Asociace obranného průmyslu (AOBP) České republiky Jiří Hynek.

Zahájení FFF 2018

Mezi důležité události prvního dne patřilo například představení víceúčelového bezpilotního vrtulníku SkySpotter od společnosti Liaz. Vrtulník měl na Future Forces Forum 2018 světovou premiéru.

Dalšími lákadly pro návštěvníky byly také vnitřní a venkovní dynamické ukázky, letecký a střelecký simulátor, tréninková střelnice, prezentace nejnovějšího projektu nizozemského vojáka budoucnosti, využití exoskeletů ve vojenských operacích, společný zásah PČR, HZS a ZZS, Vězeňské služby či Live Hacking Show v rámci kybernetického pavilonu.

Poprvé se na veletrhu prezentovalo například i Vojenské zpravodajství, na jejichž stánku si návštěvníci mohli vyzkoušet i virtuální realitu s ukázkou, jak lze obrazové zpravodajství využít v praxi při průzkumu terénu třeba při plánování vojenských operací.

Nejen nejmodernější technika byla k vidění na tradičním veletrhu Future Forces Forum. Součástí této třídenní akce byly i kulaté stoly a debaty odborníků k mnoha tématům.

Jedním z témat bylo například zadávání veřejných zakázek u ozbrojených složek. Tento kulatý stůl, konaný pod záštitou Národní stálé konference bezpečnosti (NSKB), přilákal do Letňan představitele státních podniků, ministerstev, relevantních poslanců ale i reprezentantů firem. Prezident NSKB Martin Lank v závěru poděkoval všem účastníkům za to, že se podařilo otevřít debatu o Zákonu o zadávání veřejných zakázek a jeho vlivu na ozbrojené složky.

V poslední den FFF 2018 vyvrcholil také workshop Soft Target Protection podporovaný programem NATO „Věda pro mír a bezpečnost“. Workshop byl příležitostí pro výměnu informací mezi experty na ochrany tzv. měkkých cílů.

Novicom na FFF 2018 Cyber pavilon