Novicom projects

Home /Řešení /Novicom projects
Tisk

Oblast Novicom Projects zahrnuje zakázková nebo oborová řešení, která byla vytvořena s využitím Novicom technologií a produktů. Využití těchto ověřených platforem umožňuje realizovat projekty tam, kde je vyžadována nadstandardní provozní spolehlivost, práce a přenosy dat v distribuovaném modelu sítě nebo maximální bezpečnost.

Mezi takové projekty patří například realizace projektu Tarif - Centrální tarifikace.

Tarif – Centrální tarifikace

Systém Tarif je systém centrální tarifikace určený pro rozsáhlé telekomunikační sítě, ve kterých je vyžadována možnost oddělených, samostatně účtujících jednotek, které mohou sdílet odchozí trunky. Systém podporuje tarifikaci z různých typů telefonních ústředen a umožňuje automatickou retarifikaci v případě, kdy odchozí spojení na operátory (trunky) jsou využívána více samostatnými jednotkami.

Systém nabízí komplexní pohled na tarifikovaná data a umožňuje definovat vlastní uživatelské sestavy. Díky využití Novicom technologií SGP – Secure Grid Platform a SDP – Secure Delivery Protocol, je dosaženo maximální provozní spolehlivost (podpora N+1 redundance Active – Active) a vysokého zabezpečení přenášených dat.

Stručný popis systému Tarif

Záznamy o uskutečněných spojeních (tikety) z jednotlivých pobočkových ústředen (PBX) jsou automaticky stahovány tarifikačními počítači, přičemž každý tarifikační počítač může stahovat tikety z více rozdílných PBX. V tarifikačním počítači jsou tikety převedeny do jednotného formátu a označeny unikátním číslem. Zároveň se automaticky vytváří lokální záloha již zformátovaných tiketů pro případ nutnosti obnovy po havárii.

Zformátované a označené tikety jsou zaslány na nadřazený tarifikační server, který provede jejich nacenění vzhledem k příslušnému cenovému plánu operátora a uloží kompletní informaci o uskutečněném hovoru do databáze. V případě, že tarifikační server spadá do působnosti jiného serveru (existuje nadřazený server), je daný tiket odeslán na tento nadřazený server. Pokud daný tiket patří jiné účtovací jednotce, než která je zpracovávaná na tomto serveru, odešle se příslušný tiket automaticky na příslušný server, na kterém účtuje daná účtovací jednotka.

Centrální tarifikační server udržuje údaje o všech hovorech uskutečněných v rámci celé telekomunikační sítě. Podřízené (regionální) tarifikační servery udržují informace o všech hovorech uskutečněných přes PBX k nim náležející, a o hovorech, které náleží účtovacím jednotkám, definovaným na těchto tarifikačních serverech.

Hlavní přínosy nasazení systému Tarif

 1. Možnost tarifikovat z odlišných typů ústředen
 2. Vysoká provozní spolehlivost – možnost nastavení N+1 redundance díky využití Novicom SGP
 3. Snadná škálovatelnost - distribuovaný systém
 4. Možnost existence více nezávislých samostatně účtujících jednotek s vlastními cenovými tarifikačními plány
 5. Automatická retarifikace na jednotlivé účetní jednotky v případě sdílení odchozích trunků více účetními jednotkami
 6. Nastavení volacích limitů až na úroveň účastníka s automatickou notifikací v případě překročení limitu
 7. Definice detailních uživatelských sestav
 8. Plný audit uskutečněných hovorů s uživatelským rozhraním s bohatými filtračními možnostmi
 9. Možnost zpětného přecenění hovorů v případě změny cenových tarifikačních plánů
 10. Možnost doplnění dalších typů ústředen
 11. Zabezpečené přenosy dat mezi servery či tarifikačními PC s využitím Novicom SDP