Spolupráce Hospodářské komory a sdružení Network Security Monitoring Cluster

Home/ Novinky / Spolupráce Hospodářské komory a sdružení Network Security Monitoring Cluster
Tisk
Spolupráce Hospodářské komory a sdružení Network Security Monitoring Cluster
6. 11. 2016

Kybernetická bezpečnost – pro většinu lidí je to něco neuchopitelného, něco, pod čím si jen stěží něco představí. Je ovšem známou skutečností, že prostředí internetu přináší organizacím, podnikům a fyzickým osobám celou řadu vážných hrozeb. Kybernetické hrozby se zaměřují na porušení důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti informací. Každý typ těchto hrozeb může vedle přímých ekonomických ztrát vést i k ohrožení základních funkcí státu, podniků a organizací.

Pro manažery organizací je zajištění kybernetické bezpečnosti jednou z nejtěžších úloh. Vědí, že jsou za ni zodpovědni, ale nejsou si jisti, jak jí spolehlivě dosáhnout.

Hospodářská komora ČR se proto snaží odkrýt svým členům závažnost této problematiky a poskytnout jim praktický návod, jak tuto oblast systematicky řešit. Dobrou příležitostí, jak se o kybernetické bezpečnosti dozvědět více, jsou například připravované semináře, které budou probíhat v Krajských hospodářských komorách.

Partnerem Hospodářské komory pro tuto oblast je NSMC (Network Security Monitoring Cluster), což je odvětvové sdružení výrobců a specialistů v oblasti kybernetické a síťové bezpečnosti, které mimo jiné prosazuje ucelený koncept Aktivní bezpečnost sítě, výrazným způsobem zvyšující úroveň zabezpečení vnitřních sítí. Společnost Novicom, s.r.o. je taktéž aktivním členem tohoto sdružení.

Článek na toto téma vyšel v časopise Komora, listopad 2016 - přečtěte si zde »