Seminář aktivní bezpečnosti sítě 23.10.2014

Home/ Novinky / Seminář aktivní bezpečnosti sítě 23.10.2014
Tisk
Seminář aktivní bezpečnosti sítě 23.10.2014
6. 10. 2014

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás jménem společností NOVICOM a jeho partnerů – společností INVEA-TECH, ELAT a AXENTA, pozvali na seminář věnovaný konceptu Aktivní bezpečnosti sítě, připravený společně s dalšími členy sdružení Network Security Monitoring Clusteru.

V rámci informací věnovaných unikátnímu konceptu Aktivní bezpečnosti sítě, se dozvíte o možnosti zajištění Kybernetické bezpečnosti vaší organizace v souladu s posledními trendy a přicházejícími legislativními požadavky (zákon o kybernetické bezpečnosti – ZoKB). Dozvíte se, v čem je námi prosazovaný koncept unikátní a co přináší navíc od běžných postupů, řešících oblast IT bezpečnosti většinou pouze partikulárně, v rámci funkčních vlastností jednotlivých bezpečnostních produktů.

Zvláštní pozornost bude věnována klíčovým prvkům tohoto konceptu, tedy nástrojům pro zajištění komplexní IP adresní správy s integrovaným řízením přístupu do sítě – DDI/NAC (AddNet), behaviorální analýzy sítě – NBA (FlowMon ADS) a nadstavbovým řešením pro správu kybernetických incidentů (Log Management a SIEM). Zmíněny budou rovněž připravované novinky produktů AddNet a FlowMon ADS.

Vzhledem ke schválené legislativě ZoKB, může být pro mnohé velmi cenný praktický návod společnosti ELAT jak se k této problematice postavit a to nejenom po stránce technologické ale i procesně-organizační.

DDI/NAC systém – AddNet společnosti NOVICOM je určen pro správu rozsáhlých sítí, kde je vyžadována vysoká míra provozní spolehlivosti. Integruje v sobě DDI nástroje pro IP správu (Adresní plánování, DHCP, DNS a Radius servery), L2 monitoringu a NAC (řízení přístupu do sítí). Rozšiřující modul AddNet BYOD (Bring Your Own Device) přináší pokročilý nástroj pro automatizovanou IP správu BYOD a mobilních zařízení a řízení jejich přístupu do sítě.

Řešení FlowMon ADS společnosti INVEA-TECH  slouží k měření a analýze provozu datové sítě, odhalování provozních a bezpečnostních problémů a anomálií, zvýšení bezpečnosti, eliminaci nežádoucí aplikací, zjednodušení identifikace příčin problémů a celkovému zjednodušení správy datové sítě.

Řešení LogManagementu a SIEMu navrhuje společnost AXENTA na základě svých dlouhodobých zkušeností s realizací systémů kybernetické bezpečnosti pro ty největší organizace v ČR. Na základě těchto zkušeností představí optimální složení technologií pro zajištění Kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnostních incidentů.

Produkty společností NOVICOM, INVEA-TECH a AXENTA vám v rámci setkání budou představeny v živých ukázkách.

Setkání se uskuteční 23.října 2014 v prostorách Hospodářské komory hl. m. Prahy na adrese  Nám. Franze Kafky 7, Praha 1 – nedaleko Staroměstského náměstí.

Na závěr prezentace se můžete se těšit na ochutnávku kvalitních vín a sýrů, která bude doprovázena odborným výkladem someliéra.

Registrace posílejte do 21.10.2014 na email marketing@novicom.cz


Program:

§  13:00 – 13:30             Registrace + káva na přivítanou

§  13:30 – 13:50             přivítání a koncept Aktivní bezpečnosti sítě

§  13:50 – 14:10             ZoKB je tu. Rychlý návod jak se mu zdárně postavit (ELAT)

§  14:10 – 14:40             AddNet (NOVICOM)

§  14:40 – 15:00             Přestávka na kávu

§  15:00 – 15:30             FlowMon ADS  (INVEA-TECH)

§  15:30 – 16:00             LogManagement a SIEM (AXENTA)

§  16:00 – 16:30             Praktické ukázky (AddNet, FlowMon ADS a SIEM) a diskuse

§  16:30 – ??                   Ochutnávka vín spojená s výkladem someliéra. Zároveň je možnost volně

 

       diskutovat se zástupci společností NOVICOM, ELAT, INVEA-TECH a AXENTA