Implementační služby

Home /Služby /Implementační služby
Tisk

Implementační služby

O úspěchu software rozhoduje především dobře zvládnutá implementace. Novicom si je toho vědom a tak postupně vybudoval vlastní implementační metodiku, která vedle obecně platných projektových postupů v sobě zahrnuje rovněž úspěšně vyzkoušené projektové postupy.

Ty dokážou provést úspěšnou implementací nejenom tým zkušených aplikačních konzultantů Novicomu, ale rovněž konzultanty jeho Autorizovaných partnerů.

Implementační služby pokrývají celý životní cyklus projektu – od vstupní analýzy, přes instalaci Novicom technologií a nastavení software, po vyškolení uživatelů a přechod do provozu. Veškeré tyto činnosti byly shrnuty do standardní implementační metodiky – Novicom NIM (Novicom implementační metodika). Ta v sobě shrnuje ověřené a vyzkoušené projektové postupy (best practices) a definuje standardní projektové fáze, postupy a výstupy. Dodržování projektové metodiky, vedle kontroly kvality programových prací, je jedním ze základů úspěšného prodeje a nasazení řešení Novicomu.