Kybernetický prostor není dětské hřiště!

Home/ Tiskové zprávy / Kybernetický prostor není dětské hřiště!
Tisk
Kybernetický prostor není dětské hřiště!
11. 4. 2018

Ve středu 21. března 2018 se v Praze konal 12. ročník odborné konference IT Security Workshop. Společnost Novicom na něm prezentovala svůj klíčový produkt pro správu sítě a kybernetickou bezpečnost, integrovaný nástroj AddNet. Ten umí zajistit pořádek v každé počítačové síti. Zahrnuje v sobě totiž monitoring a správu síťových aktiv a spolehlivé základní síťové služby (DDI/NAC). Integrace s nástroji SOC pak přináší nové schopnosti v oblasti okamžitého incident response.

„Kybernetický prostor není dětské hřiště. V současné době se kybernetická bezpečnost, a s ní související pořádek v počítačových sítích, stává pro mnohé firmy prioritou číslo 1.“, řekl po svém vystoupení na workshopu obchodní ředitel Novicomu Jindřich Šavel.

Na fotce: Jindřich Šavel, obchodní ředitel, Novicom. Foto Exponet - pořadatel konference.

„Zájem o náš produkt mezi 263 účastníky akce byl tak velký, že jsme na našem stánku v předsálí diskutovali se zájemci až do pozdních odpoledních hodin“, dodal Šavel.
 
IT Security Workshop přinesl v podání 13 předních odborníků aktuální témata jako je GDPR, kybernetická bezpečnost, právní a praktické aspekty ochrany a zabezpečení dat, kyberkriminalita, ransomware a kyberútoky, správa, monitoring a obrana sítí a infrastruktury.

Foto Exponet - pořadatel konference.