Novicom na seminářích Active Network Security 2017 ve Vietnamu

Home/ Tiskové zprávy / Novicom na seminářích Active Network Security 2017 ve Vietnamu
Tisk
Novicom na seminářích Active Network Security 2017 ve Vietnamu
16. 5. 2017

Velvyslanectví České republiky v Hanoji a sdružení předních českých společností (výrobců a specialistů na oblast kybernetické bezpečnosti a zabezpečení počítačových sítí) Network Security Monitoring Cluster (NSMC) uspořádaly další dvojici odborných seminářů s názvem Active Network Security 2017 ve Vietnamu. Novicom a ostatní české firmy tak měly možnost prezentovat ve Vietnamu své produkty a řešení z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Stejně jako v roce 2016 se těchto seminářů i tentokráte zúčastnila společnost Novicom, jako jeden z českých technologických partnerů akce. Obchodní ředitel Novicomu, pan Jindřich Šavel, představil na seminářích klíčový produkt společnosti, kterým je AddNet – unikátní integrovaný DDI/NAC nástroj pro řádové zvýšení efektivity správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích.

20. dubna 2017 se konal seminář v Hanoji v hotelu Pan Pacific Hotel a druhý seminář proběhl 25. dubna 2017 v Saigonu, v hotelu Sheraton Saigon Hotel and Towers.

Seminář Active Network Security 2017, Hanoi

Seminář Active Network Security 2017, Hanoi

Obsahem seminářů byl poslední vývoj v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti. Účastníci se na nich dověděli o českém konceptu Aktivní bezpečnost sítě – jak se vyvíjí, v čem je unikátní a co přináší navíc od běžných postupů, řešících oblast kybernetické bezpečnosti většinou pouze partikulárně – tedy dílčími, na sebe nenavazujícími, produkty jednotlivých dodavatelů.

Vedle konceptu Aktivní bezpečnost sítě byly na seminářích představeny rovněž klíčové prvky tohoto konceptu v části zajištění interní sítě, tedy nástroje pro zajištění komplexní IP adresní správy s integrovaným řízením přístupu do sítě – DDI/NAC (AddNet), síťových toků a behaviorální analýzy sítě – NBA (FlowMon ADS) a nadstavbovým řešením pro správu kybernetických incidentů (SIEM a SOC). To vše bylo doplněno zajímavými řešeními pro zajištění klientů – (Sodat Protection a Encryption), pro bezpečnou komunikaci mezi organizacemi (Babelnet) a zvládání krizových situací (EMOFF).

Partnery semináře byly české společnosti Novicom, s.r.o, Flowmon Networks a.s., AXENTA a.s., T-SOFT a.s., OKsystem a.s., SODATSW spol. s r.o. a PAMA spol. s r.o.

Semináře vzbudily mezi odbornou veřejností i zástupci vietnamské státní správy mimořádnou pozornost, o čemž svědčí i samotná účast na seminářích. Z původně odhadovaných 50 účastníků se semináře v Hanoji zúčastnilo více než 100 představitelů důležitých státních úřadů a státních firem, a v Saigonu se z původně plánovaných 45 účastníků dostavilo 68 hostů.

Seminář Active Network Security 2017, Saigon

Seminář Active Network Security 2017, Saigon

Oba semináře byly zahájeny ekonomickým diplomatem velvyslanectví v Hanoji, panem Davidem Jarkulischem, který ve svém úvodním proslovu vyzdvihl vysokou úroveň českého ICT průmyslu, ze kterého se rekrutují firmy světového významu.

Kromě výše zmiňovaných sérií seminářů ve Vietnamu v letech 2016 a 2017 proběhl zkraje prosince 2016 v Praze, při příležitosti pracovní návštěvy Ministra informatiky VSR Truong Minh Tuan v ČR, také odborný seminář vietnamských a českých společností na téma spolupráce v oblasti IT a telekomunikací.

Dlouhodobý zájem českých firem z klastru NSMC o vietnamský trh nyní přinesl první výsledky v podobě podpisu dvou významných dokumentů. V půlce dubna 2017 v Praze podepsala společnost Novicom memorandum o spolupráci při dodávkách svých produktů vietnamským koncovým uživatelům s významnou vietnamskou státní telekomunikační firmou VNPT a sdružení NSMC podepsalo s firmou Viet Thanh Technology Corporation (VITA) dohodu o zřízení demonstrační verze bezpečnostního operačního centra v prostorách tohoto poskytovatele televizního kabelového signálu v Ho Či Minově Městě (Saigonu).

Seminář Active Network Security 2017, Saigon

O seminářích v dubnu 2017 informovalo také Velvyslanectví České republiky v Hanoi »